Si funksion platforma Material Ndertimor?

Në këtë faqe do të gjeni më shumë informata se si funksion platforma Material Ndërtimor dhe si ju mund që të në mënyrë të thjeshtë të porositni material nga shtëpia juaj.

1. Platforma

Në platformën Material Ndërtimor ju mund të gjeni produkte nga brendet më të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Këto produkte gjenden në depot tona të shpërndara në të gjithë Kosovën, që përbën një ekosistem shumë efikas dhe të shpejt.

2. Marrja e porosive

Porositë e pranuara nga klientet tanë trajtohen me kujdes dhe në mënyrë të shpejt. Ne sigurohemi që të gjitha porositë t'i trajtojmë si duhet në mënyrë që klientët tanë të jenë të kënaqur me shërbimet tona.

Me rastin e pranimit të porosisë nga menaxheri i pranimit, porosia fillon fazën e dërgimit deri tek klienti.

3. Përgaditja dhe shpërndarja

Brenda orarit të punës çdo porosi procesohet me kujdes dhe në mënyrë të shpejt caktohet operimi funksional logjistik.

Në varësi të madhësisë së porosisë, ajo bartet në automjetet tona transportuese në mënyrë që brenda afatit prej 24h deri 48h të arrij tek klienti.

4. Pranimi

Ne kujdesemi që procesi i shpërndarjës së porosive të jetë i lehtë dhe i duhur për klientët tanë. Për çdo porosi ne i njoftojmë klientët tanë për statusin e porosisë si dhe i njoftojmë orën e saktë të pranimit të porosisë.

Ne sigurohemi që klientët tanë janë të kënaqur me shërbimet tona duku ju ofruar kualitet të lartë të produkteve tona si dhe mundësi të tjera për të arritur standartet me të larta në treg.

Në besojmë se, ofrimi i shërbimeve dhe produkteve të mira për klientët tanë mund të përmirësoj jetën dhe mënyrën se si funksionojmë.