Ujembledhes

Ujë Mbledhës Horizontal

0 out of 5
(0)

Ujë mbledhës që përdoret për ambiente të jashtme. Përdoret për mbledhjen e ujit

1.40  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujë Mbledhës Vertikal

0 out of 5
(0)

Ujë mbledhësi përdoret në ambiente të jashtme. Përdoret për mbledhjen e ujit.

1.40 4.50  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës Horizontal Klasik, Ø50

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës i cili përdoret për tushkabina me kokë ø50.

12.40 17.50  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës Horizontal Ø50

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës i cili përdoret për tushkabina me kokë ø50.

14.50 22.10  çmimi për copë Zgjedh llojin
35.80 68.00  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës Horizontal Ø50 me Kornizë të Çelikut

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës i cili përdoret për tushkabina

33.00 64.00  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës Horizontal Ø50, 360°

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës i cili përdoret për tushkabina me kokë ø50 që ka mundësi të sillet 360°.

28.30 41.00  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës Horizontal Ø50, 360° me Izolim

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës i cili përdoret për tushkabina me kokë ø50 që ka mundësi të sillet 360°

31.20 46.00  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës i Plastikës Horizontal 20cm x 20cm me Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme me dimensione 20cm x 20cm me kapak çeliku.

16.50  çmimi për copë Zgjedh llojin
1.20  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës i Plastikës Horizontal Ø32 me Kornizë dhe Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme Ø32 me kornizë dhe kapak çeliku.

3.80 4.70  çmimi për copë Zgjedh llojin
1.20 1.45  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës i Plastikës Horizontal Ø50 me Kornizë dhe Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme Ø50 me kornizë dhe kapak çeliku

3.80 4.70  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës i Plastikës Trekëndësh Horizontal 20cm x 20cm me Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme në formë trekëndëshi me dimensione 20cm x 20cm me kapak çeliku

16.50  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës i Plastikës Trekëndësh Vertikal 20cm x 20cm, Ø50 me Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme në formë trekëndëshi me dimensione 20cm x 20cm me kapak çeliku

16.50  çmimi për copë Shtoje në shportë

Ujëmbledhës i Plastikës Vertikal 15cm x 15cm, Ø50 me Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme me dimensione 15cm x 15cm me kapak çeliku.

4.50  çmimi për copë Shtoje në shportë

Ujëmbledhës i Plastikës Vertikal 20cm x 20cm, Ø50 me Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme me dimensione 20cm x 20cm me kapak çeliku

16.50  çmimi për copë Shtoje në shportë
1.20 1.45  çmimi për copë Zgjedh llojin

Ujëmbledhës i Plastikës Vertikal Ø50 me Kornizë dhe Kapak Çeliku

0 out of 5
(0)

Ujëmbledhës për dysheme Ø50 me kornizë dhe kapak çeliku

3.80 4.70  çmimi për copë Zgjedh llojin

Po shfaqen krejt 19 përfundimet