Vida dhe Gozhda

Distancer të Armaturës për Shtylla

0 out of 5
(0)

Distancerat përdoren për ruajtjen e distancës së armaturave në shtylla.

4.00  çmimi për pako Shtoje në shportë

Gozhda Çeliku 18mm – Forch

0 out of 5
(0)

Gozhdat përdoren për të shtrënguar gypat e ndryshëm në tokë

3.50  çmimi për pako/100 copë Shtoje në shportë

Gozhda për Beton

0 out of 5
(0)

Gozhdat e betonit bëjnë të mundur lidhjen e konstruksioneve të ndryshme në mes vete. Gozhdat e thjeshta preferohet të përdoren për lidhjen e konstruksioneve të betonit.

2.50  çmimi për pako Zgjedh llojin

Gozhda për Ondulin

0 out of 5
(0)

Gozhdat për tjegulla bituminoze janë shumë të rëndësishme në konstruksionin e një strehe. Këto gozhda bëjnë fiksimin e konstruksioneve bituminoze.

0.06  çmimi për copë Shtoje në shportë

Gozhda për Tegolla

0 out of 5
(0)

Gozhdat për tegolla janë shumë të rëndësishme në konstruksionin e një strehe. Këto gozhda bëjnë fiksimin e tegollave.

0.04  çmimi për copë Shtoje në shportë

Gozhda të Thjeshta

0 out of 5
(0)

Gozhdat e thjeshta bëjnë të mundur lidhjen e konstruksioneve të ndryshme në mes vete. Gozhdat e thjeshta preferohet të përdoren për lidhjen e konstruksioneve të drurit.

9.00  çmimi për pako/5Kg Zgjedh llojin

Litar për Oxhak

0 out of 5
(0)

Përdoret për lidhjen me sistem të oxhakut ekologjik.

17.00  cmimi per cope Shtoje në shportë

Shkumë për Stiropor

0 out of 5
(0)

Për ngjitjen e materialeve izoluese në sipërfaqe ndërtimore. Ngjitet shkëlqyeshëm në XPS, EPS, lesh guri, lesh xhami, etj. Mundëson ekzekutimin e shpejtë dhe efikas të punimeve dhe jep izolim shtesë termik dhe akustik.

5.90  çmimi për copë Shtoje në shportë

Shkumë Univerzale (Ekspanduese)

0 out of 5
(0)

Shkuma përdoret për montimin e kornizave të dyerve dhe dritareve. Po ashtu, shkuma mund të përdoret edhe për mbushjen e vrimave në mure. Është rezistente ndaj ujit, mykut, nxehtësisë si dhe shumë kemikaleve të tjera. Shkuma aplikohet me dorë.

3.45  çmimi për copë Shtoje në shportë

Shkumë Univerzale (Jo-ekspanduese)

0 out of 5
(0)

Shkuma përdoret për montimin e kornizave të dyerve dhe dritareve. Po ashtu, shkuma mund të përdoret edhe për mbushjen e vrimave në mure. Është rezistente ndaj ujit, mykut, nxehtësisë si dhe shumë kemikaleve të tjera.

4.70 4.90  çmimi për copë Zgjedh llojin

Silikon Akryl

0 out of 5
(0)

Silikoni akryl përdoret për riparimin e plasaritjeve në mure

1.20  çmimi për copë Shtoje në shportë

Silikon deri në 300°C – Tekasil

0 out of 5
(0)

Për ngjitjen dhe mbylljen e materialeve të ndryshme (dhe qelqit), të cilat janë të ekspozuara ndaj temperaturave të larta. Ngjitet shkëlqyeshëm në të gjitha materialet ndertimore (beton, tulla, dru, çelik, alumin, disa lloje të plastikës-PVC, gazobeton, çeramikë, pllaka gipsi, qelq, klinker, metal, porcelan, EPS, smalt). Ruan karakteristikat elastike gjatë ndikimeve të vazhdueshme deri në 300°C. Është rezistente ndaj kemikateve të ndryshme, rrezeve UV, nuk shkakton korrizion dhe nuk rrëshqet nga fugat vertikale.

5.70  çmimi për copë Zgjedh llojin

Silikon me Efekt të Lartë – Fi-x Expert Fast

0 out of 5
(0)

Për fiksimet më të nevojshme të materialeve të ndryshme tek të cilat pritet ngjitje e shpejtë fillestare dhe fortësi e lartë përfundimtare. Përballon edhe ngarkesat më të larta dhe është i përshtatshëm për ngjitjen e lëndëve të rënda. Përdoret për ngjitjen e betonit, mermerit, çeramikës, hekurit, çelikut, etj.

7.05  çmimi për copë Shtoje në shportë

Silikon me Efekt të Lartë – Fi-x Expert Total Grip

0 out of 5
(0)

Për ngjitjen dhe mbylljen e të gjitha materialeve në të gjitha sipërfaqet dhe në të gjitha kushtet. Iu përballon lëvizjeve të mëdha dhe vibrimeve dhe është rezistent ndaj mykut. Ngjitje të shkëlqyer edhe në sipërfaqe pak të lagështa. Është i qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike, rrezeve UV dhe kohës. Nuk lë njolla dhe nuk shkakton korrozion. Mund edhe të lyhet.

5.70  çmimi për copë Shtoje në shportë

Silikon për Parket

0 out of 5
(0)

Ky lloj i silikonit përdoret për parket dhe dru dhe mund të lyhet pas tharjes. Ideal për ngjitjen dhe mbushjen e vrimave të parketit të drurit dhe laminatit.

2.25  çmimi për copë Zgjedh llojin

Silikon për Sanitari

0 out of 5
(0)

Silikoni për sanitari është shumë rezistent ndaj lagështisë dhe mykut. Përdoret në elemente të materialeve të xhamit, metalit, çeramikës, drurit si dhe materialeve sintetike.

2.70  çmimi për copë Zgjedh llojin

Silikon Sallame – Tekasil

0 out of 5
(0)

Silikoni universal parandalon shfaqjen e mykut në vende ku ka lagështi. Mund të përdoret në elemente të xhamit, në elemente të kuzhinës, në elemente të sanitarisë, etj.

5.10 6.45  çmimi për copë Zgjedh llojin

Silikon Transparent me Efekt të Lartë për Xhama – Fi-x Expert

0 out of 5
(0)

Për ngjitjen e materialeve të ndryshme ku nuk dëshirohet të shihet masa. Në mënyrë efikase ngjet granitin, mermerin, gurin natyror, çeramikën, porcelanin, qelqin, pasqyrat, PVC, poliesterin, polikarbonatin, tapen, aluminin, llamarinën, drurin, etj. Ngjitet edhe në sipërfaqe pak të lagështa. Ngjitës elastik 100% transparent. Është i qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike, rrezeve UV dhe kohës. Nuk lë njolla dhe nuk shkakton korrozion.

7.80  çmimi për copë Shtoje në shportë

Silikon Univerzal

0 out of 5
(0)

Silikoni universal parandalon shfaqjen e mykut në vende ku ka lagështi. Mund të përdoret në elemente të xhamit, në elemente të kuzhinës, në elemente të sanitarisë, etj.

2.25  2.50  çmimi për copë Zgjedh llojin

Sprej Ngjitës Univerzal

0 out of 5
(0)

Ngjitës universal neopren në sprej për përdorim në sipërfaqe të metalit, drurit, qelqit, shkumës poliuretane, letrës, plastikës, tekstilit, etj. Mundëson përdorim të thjeshtë dhe të pastër.

3.75  çmimi për copë Shtoje në shportë

Sprej për Fortësimin dhe Mbrojtjen e Gozhdave dhe Bulonave, 50Gr – BGS

0 out of 5
(0)

Ky lloj i ngjitësit përdoret për tu siguruar që vidat, gozhdat dhe bulonat të ngjiten mirë në vend. Po ashtu, ky ngjitës ndalon lirimin, rrjedhjen dhe korrizionimin e gozhdave, vidave dhe bulonave.

17.30  çmimi për copë Shtoje në shportë

Sprej për Lirim të Bulonave të Mbuluar me Korizion – Tekasol

0 out of 5
(0)

Sprej për lirimin dhe zhvidhosjen e materialeve të kapura nga ndryshku dhe oksidimi. Përmirëson procesin e lirimit të vidave, fijeve, nyjeve dhe të gjitha pjesëve mekanike. Po ashtu, është i përshtatshem për mbrojtjen e metalit nga korrozioni dhe lagështia.

4.30  çmimi për copë Shtoje në shportë

Tiplla Nitne

0 out of 5
(0)

Tiplla nitne e bën të mundur fiksimin e vidës në mënyrë të sigurt në mure apo vende të tjera.

0.08 0.12  çmimi për copë Zgjedh llojin

Tiplla për Lesh Guri

0 out of 5
(0)

Tipllat përdoren si mbajtës mekanik të leshit të gurit. Pesha dhe stresi i tërheqjes së leshit të gurit mbështetet në tipëll, gjë që e mundëson instalimin e shpejtë dhe të lehtë të leshit të gurit. Tipllat duhet të vendosen aty ku është aplikuar ngjitësi.

0.19 0.71  çmimi për copë Zgjedh llojin

Tiplla për Stiropor

0 out of 5
(0)

Tipllat përdoren si mbajtës mekanik të stiroporit. Pesha dhe stresi i tërheqjes së stiroporit mbështetet në tipëll, gjë që e mundëson instalimin e shpejtë dhe të lehtë të stiroporit. Tipllat duhet të vendosen aty ku është aplikuar ngjitësi.

0.07 0.18  çmimi për copë Zgjedh llojin

Tiplla të Metalit

0 out of 5
(0)

Tiplla e metalit e bën të mundur fiksimin e vidës në mënyrë të sigurt në mure apo vende të tjera.

0.07  çmimi për copë Zgjedh llojin

Tiplla Univerzale

0 out of 5
(0)

Tiplla univerzale e bën të mundur fiksimin e vidës në mënyrë të sigurt në mure apo vende të tjera.

0.05 0.30  çmimi për copë Zgjedh llojin

Trakë Izoluese Anësore për Nivelizim

0 out of 5
(0)

Traka Izoluese shërben për ruajtjen e murit gjatë punës së nivelizimit (estrihs) vendoset nëpër të gjithë murin ku do të vendoset nivelizimi.

4.50  çmimi për copë Shtoje në shportë

Vida Druri me Imbuls M6

0 out of 5
(0)

Vidat e drurit janë të bëra nga metali dhe përdoren për lidhjen dhe fiksimin e materialeve të drurit.

0.06 0.18  çmimi për copë Zgjedh llojin

Vida Druri me Imbuls M8

0 out of 5
(0)

Vidat e drurit janë të bëra nga metali dhe përdoren për lidhjen dhe fiksimin e materialeve të drurit.

0.15 0.45  çmimi për copë Zgjedh llojin

Vida për Panel dhe Llamarinë

0 out of 5
(0)

Vidat e llamarinës janë prej metali dhe përdoren për lidhjen dhe fiksimin e materialeve të aluminit.

0.06 0.25  çmimi për copë Zgjedh llojin

Po shfaqet 1–31 nga 32 përfundimegjithsej