Dallimi në mes të Peletit A1 dhe A2

Druri që përdoret për të prodhuar peletin A2 është më shumë se 50% i qarë dhe ka deri 5% kalbje. Po ashtu, këta dru trajtohen me disa kemikale dhe nuk janë 100% natyral. Në anën tjetër, druri që përdoret për të prodhuar peletin A1 është më shumë se 90% i qarë dhe nuk ka aspak kalbje. Po ashtu, këta dru janë të gjithë natyral sepse nuk trajtohen me kemikale. Pasi që druri i A1 është më shumë se 90% i qarë, kjo bën që druri të thahet më lehtë dhe të ketë lagështi më të vogël, duke bërë që peleti që prodhohet nga ky dru të ketë më shumë vlerë kalorifike (të lëshoj nxehtësinë më të lartë). Gjithashtu, duke qenë se druri që përdoret për prodhim të peletit A1 është natyral, ky lloj i peletit lëshon më pak hi pas ndezjes, duke bërë që kalldaja të pastrohet më lehtë.

Pra, si fund, peleti i kualitetit A1 dhe A2 dallon në llojin e drurit që përdoret për prodhimin e tyre. Për shkak të drurit të ndryshëm, peleti A1 ka më pak lagështi, lëshon më shumë nxehtësi dhe le më pak hi se sa peleti A2.