Karakteristikat që ofron Peleti Leave a comment

Peleti është një lëndë djegëse e ngurtë, që nuk e ndot ambientin.
Peleti prodhohet nga materiale të rinovueshme siç janë ashklat e drurit dhe pluhuri i sharrës.
Ne e dijmë që Austria është ndër vendet me pyjet më të pasura në Evropë. Mbi 30 milion metra kub drunj rriten çdo vit.
Stoku i drurit në pyjet austriake është rritur për vite megjithë pëdorimin intesiv të drurit të ndërtimit, prodhimit të letrës dhe si një burim energjie.
Pse duhet të përdorni peletin për ngrohje?

Peleti si material i lëndës djegëse është shumë i qëndrueshëm

Investimet në një sistem të ri ngrohje janë të kushtueshme dhe për këtë arsye duhet të jenë fitimprurëse në planin afatgjatë. Rritja e rëndë e çmimeve dhe rreziqet e paparashikueshme karakterizojnë tregun e karburanteve fosile.
Në krahasim, furnizimi me dru nga pyjet shtëpiake është shumë më i sigurt dhe më i qëndrueshëm.
Austria prodhon më shumë pelet druri vetëm si nënprodukte të përpunimit të drurit sesa konsumohen në vend.

Me pelet ju kurseni më shumë

Përparësitë ekonomike të peletit të drurit mund të ju habisin.
Duke i krahasuar me vajin e fosilit apo gazin natyror, ju mund të kurseni rreth gjysmën e shpenzimeve tuaja në karburant.
Një faktor i rëndësishëm për efektivitetin e kostos së ngrohjes së peletit të drurit janë pajisjet ngrohëse shumë efikase që janë zhvilluar për këtë lëndë djegëse të ngurtë.
Kaldaja me ngrohje qendrore me pelet druri, si dhe soba me pelet druri, transformojnë më shumë se 90% të energjisë së përmbajtjes së karburantit në nxehtësitë përdorshme.
Në thelb, ky është kombinimi i kostove të ulëta të karburantit dhe pajisjeve efikase të ngrohjes që e bën përdorimin e peletit të drurit me kosto kaq efektive.

Peleti ofron komoditet

Kaldaja me ngrohje me pelet druri njihen për komoditetin e lartë të përdoruesit, funksionimin e thjeshtë dhe pastërtin.
Sobat me pelet druri kanë avantazhe të larta komoditeti krahasuar me sobat konvencionale të drurit.
Pasi të mbushet me pelet druri, soba me pelet siguron automatikisht ngrohje të qëndrueshme për 2-3 ditë.
Një herë apo dy herë në javë duhet pastruar hiri.
Përsosjet teknike, të tilla si ndezja, fikja dhe monitorimi i pajisjes ngrohëse me telefon celular plotësojnë imazhin e një sistemi ngrohje shumë miqësor për përdoruesit.

Peleti është material ekologjik

Meqenëse druri thithë të njëjtën sasi të CO2 nga atmosfera ndërsa rritet, siç emetohet gjatë djegies, lëndët djegëse prej drurit nuk kontribuojnë në përqëndrimin e dioksidit të karbonit në atmosferë.
Edhe nëse merret parasysh vendosja e lëndëve djegëse fosile për prodhimin dhe transportin e peletit të drurit, rezultati është një reduktim i CO2 me mbi 95% në krahasim me përdorimin e vajit të ngrohjes.

Avantazhe tjera në përdorimin e peletit si lëndë djegëse

Përdorimi i peletave të drurit jo vetëm që ofron avantazhe të konsiderueshme për mjedisin dhe përparësi të qarta ekonomike për klientët, por gjithashtu siguron edhe një treg të sigurt në të ardhmen për kompanitë vendase të cilat furnizojnë karburantin, prodhojnë pajisjet e ngrohjes, instalojnë dhe servisojnë ato.
Këto ishin disa nga avantazhet të cilat ju tregojnë që peleti është zgjedhja e duhur për ngrohje, nga të gjitha lëndët tjera djegëse.

Lini një Përgjigje